Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe osób starszych. Ważna jest przemyślana edukacja

Internet stał się powszechnym narzędziem, które służy do komunikacji. Dostęp do nowoczesnych technologii to nie tylko ułatwienie, ale czasami warunek konieczny, by w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Jak przekonać osoby starsze do korzystania z nowoczesnych technologii? Dlaczego mamy do czynienia z wykluczeniem cyfrowym? 

Jak podkreśla Paweł Ellerik, ekspert branży IT, wykluczenie cyfrowe można rozumieć jako brak lub ograniczenie możliwości korzystania z nowoczesnych form komunikacji. – Termin odnosi się do zjawiska, w którym możemy mówić o osobach niemających dostępu do technologii oraz nieumiejących z niej korzystać.

Wykluczenie cyfrowe głównie dotyka osoby w starszym wieku oraz osoby zamieszkałe w obszarach wiejskich. Ekspert wskazuje, że może być to spowodowane brakiem odpowiedniego sprzętu. – Większe znaczenie miał brak fizycznego dostępu do Internetu. Gospodarstwa domowe nie były podłączone do sieci bądź nie posiadały odpowiedniego sprzętu – podkreśla. – Mogą być dwa powody wykluczenia: niektórzy nie widzą korzyści z korzystania z Internetu, a inni widzą potrzebę, korzyść, ale nie potrafią się w tym odnaleźć i nie są w stanie swobodnie korzystać z sieci – tłumaczy.

Wykluczenie społeczne jest mniejsze w kontekście ilościowym, ale wzrasta w kontekście jakościowym. – Wykluczenie cyfrowe ma coraz większe znaczenie, ponieważ większa część naszego życia jest realizowana poprzez technologie – mówi ekspert. – Ważna jest przede wszystkim kwestia przemyślanej edukacji. Bardzo ważna jest rola każdego, kto ma w rodzinie osoby starsze lub te, które swobodnie poruszają się w przestrzeni cyfrowej. (…) Powinniśmy odnaleźć w sobie cierpliwość, podejście do takiego człowieka i mieć na uwadze, że to, co dla nas jest oczywiste, dla kogoś innego będzie zupełnie nowe – zaznacza.

– My często, chcąc wprowadzić kogoś w przestrzeń cyfrową, pokazujemy np. jak włączyć tablet i wi-fi i na tym nasz wkład się kończy. To jednak nie wystarczy – kontynuuje Paweł Ellerik.

Źródło: oprac. za polskieradio.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

8 czerwca 2022