Bezrobotność

Wrocław. Ponad 7 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Ilu jest obcokrajowców?

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przedstawił najnowsze statystyki dotyczące osób bezrobotnych za 2022 rok. Na jakie wsparcie mogą liczyć i jaką grupę stanowią obcokrajowcy?

Według stanu na koniec 2022 roku w Urzędzie zarejestrowanych było 7,7 tysiąca bezrobotnych: 6 402 z Wrocławia i niemal 1,3 tys. z powiatu wrocławskiego oraz 240 osób poszukujących pracy: 212 z Wrocławia i 28 z powiatu wrocławskiego. Wiemy też, ilu cudzoziemców zarejestrowało się jako osoby bezrobotne. Jak podają statystyki, najwięcej, bo 187 osób pochodzi z Ukrainy, 31 osób z Białorusi. Są też przedstawiciele innych krajów takich jak: Afganistan, Hiszpania, Czechy, czy nawet Gwinea Równikowa.

W porównaniu do 2021 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 1 766 osób (o 1 513 osób we Wrocławiu i o 253 osób w powiecie wrocławskim), natomiast liczba poszukujących pracy Wrocławiu zmniejszyła się o 21 osób, zaś w Powiecie Wrocławskim o 9 osoby).

Na jakie wsparcie ze strony urzędu mogą liczyć bezrobotni? Oprócz bonów zatrudnieniowych, prac interwencyjnych i innych dodatków  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu udzielać będzie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) niepełnosprawnym mieszkańcom Wrocławia zarejestrowanym w Urzędzie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – podaje Arkadiusz Łukaszów z PUP.

Będą to: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną (przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej), zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej, zwrotu pracodawcy miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Źródło: oprac. za tuwroclaw.com. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

1 lutego 2023