Niepełnosprawność

Dębica. Konferencja o prawach dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

W Dębicy z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka i pod jego honorowym patronatem odbyła się konferencja poświęcona „Prawom Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Wzięli w niej udział wychowawcy i pedagodzy miejscowego Zespołu Szkół Specjalnych, ale także innych placówek z powiatu dębickiego, które na co dzień opiekują się i wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

Jak mówił w Dębicy Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, troska o najmłodszych, najbardziej potrzebujących wsparcia jest jednym z priorytetów państwa zapisanych w Konstytucji, a ta troska dotyczy też dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Chodzi między innymi o prawo do godziwych warunków życia, praw socjalnych, leczenia na każdym etapie życia.

To wszystko, jak przypomniał Mikołaj Pawlak, wynika między innymi z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka która, jak podkreślał, powstała jako praca polskich prawników, ale z udziałem osób, które na co dzień pracują między innymi w szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych czy warsztatach terapii zajęciowej.

Rzecznik Praw Dziecka przypomniał też w Dębicy o dziecięcym telefonie zaufania i o tym, że całodobowo pod numerem 812 12 12 ponad 40 specjalistów czeka na sygnały o niepokojących sytuacjach także od dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Podkreślając, że warto to wykorzystać.

Konferencja w Dębicy była też okazją do dyskusji o innych problemach między innymi bezpieczeństwa z cyberprzestrzeni, którego zasady też powinni znać niepełnosprawni oraz szacunku językowym, czyli sposobie w jaki zwracamy się do osób, które mają ograniczone możliwości lub są w różne sposób inne. Jak podkreślano, szacunek to jedno z podstawowych praw także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Źródło: oprac. za rzeszow.tvp.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock

1 lutego 2023