Wrocław. Nowy projekt MOPS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wykluczenie społeczne

Wrocław. Nowy projekt MOPS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

„KomPAS” to nowy projekt dla wrocławian zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Jego uczestnicy skorzystają m.in. z zajęć z samoobrony, treningów radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy kursów dbania o wizerunek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał na realizację projektu niemal 1,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

– Adresatami tego projektu są przede wszystkim klienci naszego ośrodka, osoby często nieaktywne zawodowo i społecznie. Często samotne i doświadczające różnych problemów, jak ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawności, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy przemoc w rodzinie – wyjaśnił Michał Szydłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Jak wskazują inicjatorzy projektu, osoby te ze względu na niskie zarobki i niewielkie umiejętności życiowe mają ograniczony dostęp do niemal każdej dziedziny życia: kultury, opieki zdrowotnej, edukacji, sfery cyfrowej, prawnej itp., a wycofanie to pogłębia się z czasem, odbiera motywację i chęć do zmiany.

Uczestnicy programu wezmą udział w spotkaniach z pracownikami socjalnymi i będą mogli skorzystać m.in. z treningów rozwijających kompetencje osobiste, społeczne, e-kompetencje czy umiejętności życiowe, takie jak załatwienie sprawy w urzędzie czy dochodzenie swoich praw.

Inne formy pomocy oferowane przez MOPS to trening przeciwdziałania przemocy przeznaczony dla kobiet i ich dzieci – ofiar przemocy domowej, trening samoakceptacji oraz grupa wsparcia dla ofiar przemocy. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego czy dla osób z niepełnosprawnościami.

źródło: TVP3 Wrocław

31 maja 2021