Niepełnosprawność

Wedel. Ruszył program CzekoSprawni

Wedel ruszył z programem CzekoSprawni, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w firmie. Jest to część długoterminowej strategii społecznej odpowiedzialności Wedla, której hasło brzmi: „Z przyjemnością dla przyszłości”. Wedlowi zależy na tym, aby być odpowiedzialnym producentem i sąsiadem oraz włączającym pracodawcą. 

Program CzekoSprawni opiera się na różnorodności, ważnej wartości firmy. Społeczność Wedlowska jest bardzo zróżnicowana pod kątem płci, wieku, stażu pracy, a niepełnosprawność jest jednym z aspektów różnorodnego pejzażu.

W Wedlu pracują już osoby z niepełnosprawnościami. Firma docenia ich zawodowy potencjał i zamierza zwiększać ich liczbę w załodze. W obliczu prawnych i organizacyjnych (BHP, prawo pracy etc.) wyzwań w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością Wedel będzie działać na rzecz ich niwelowania i zwiększenia dostępności pracy dla tej grupy społecznej w swoich strukturach.

W przypadku stanowisk związanych z pracą biurową osoby z niepełnosprawnościami pracują głównie zdalnie, z kolei w obszarze pracy na produkcji identyfikowane są określone obszary i linie produkcyjne. Prowadzone są również wewnętrzne szkolenia dla kadry menedżerskiej.

Start programu CzekoSprawni poprzedziły niemal roczne przygotowania, podczas których stworzono m.in. materiały edukacyjne i cały proces wdrożenia osób z niepełnosprawnościami do organizacji, a także plan szkoleń kadry menedżerskiej i współpracowników OzN – wszystko na podstawie wniosków z programu pilotażowego (zrealizowanego jako pierwszy etap projektu).

Prace programu koordynują dedykowani pracownicy działu HR ze wsparciem wielofunkcyjnego zespołu składającego się z przedstawicieli istotnych obszarów w organizacji – wnoszą oni swoją perspektywę i wypracowują rozwiązania. W firmie utworzono także nowe stanowisko – Specjalista Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, którego reprezentantka uczestniczy w rekrutacji osób z niepełnosprawnościami, oraz zapewnia im wsparcie w procesie wdrożenia do pracy i funkcjonowania w organizacji.

Źródło: materiały prasowe niepełnosprawni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

14 grudnia 2021