Więzienie

Warszawa. Osadzone z aresztu na Grochowie będą pracowały z leśnikami

Osadzone z Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów będą pracować w lesie. Nadleśnictwo Drewnica i dyrekcja zakładu podpisały 20 lipca  umowę o współpracy. W ramach programu resocjalizacji więźniów kobiety będą pomagać leśnikom przy pracach porządkowych. Akcja wyraźnie zdaje egzamin – mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Kiedy w 2015 roku przejmowaliśmy obowiązki, okazało się, że pracuje raptem jedna trzecia więźniów. Teraz osiągnęliśmy historycznie najwyższy wynik. Pod koniec czerwca tego roku pracowało ponad dziewięćdziesiąt procent tych, którzy mogą pracować spośród osadzonych. Praca jest najlepszą metodą resocjalizacji – zauważa Michał Woś.

Więźniowie mają przez pracę nauczyć się powrotu do społeczeństwa, ale też mogą – dzięki zarobkom – na przykład spłacić alimenty.

Widzimy ogromny wzrost zainteresowania pracą wśród osadzonych – mówi Woś. – Osadzeni sadzili drzewa, sprzątali lasy, dbają o infrastrukturę turystyczną czy ekologiczną. To wszystko powoduje, że w ciągu tych dziesięciu miesięcy Lasy Państwowe stały się drugim największym partnerem polskiego więziennictwa – podaje wiceminister.

Jak twierdzi dyrektor aresztu mjr Łukasz Pieńkos, u więźniów widać dużą potrzebę pracy. – Na terenach jednostek powstają hale produkcyjne, gdzie osadzeni mogą pracować. Hale są wynajmowane przez kontrahentów zewnętrznych. Osadzeni pracują również na rzecz jednostek penitencjarnych czy instytucji państwowych, wychodząc do pracy na zewnątrz. Nie każdy osadzony może taką pracę podjąć, ale w tej chwili już ponad sześćdziesiąt procent osadzonych pracuje i ta liczba cały czas rośnie – mówi.

To będzie resocjalizacja przez edukację, ale to nie będzie edukacja bierna – podkreśla nadleśniczy z Drewnicy Artur Delegacz. – Żeby można było korzystać z różnych ścieżek rowerowych, miejsc postojowych czy biwakowych, konieczne jest ich utrzymywanie, i właśnie tu będzie pole działań dla osadzonych. Będą pomagać w utrzymywaniu tych miejsc. Nie będzie to wyłącznie sprzątanie, ale prowadzenie czynnych działań dla poprawy infrastruktury – zaznacza.

Osadzone będą w Nadleśnictwie Drewnica nie tylko dbać o porządek i naprawę leśnej infrastruktury, lecz także edukować się na temat pracy w lasach. Obecnie w areszcie śledczym na Grochowie przebywa ponad 700 osadzonych.

Źródło: oprac. za rdc.pl.  Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 lipca 2022