Bezdomność

Łódź. Są pieniądze na wspieranie osób w kryzysie bezdomności

Trzynaście organizacji pozarządowych podpisało w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi umowy na dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”. Na ten cel do podziału było 200 tysięcy zł. Wśród beneficjentów z województwa znalazły się trzy organizacje z Łodzi. 

Są to: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Łodzi (18 tys. 141 zł), łódzkie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii(8 tys. 480 zł) oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej (18 tys. 500 zł). Środki będą wykorzystane na bieżącą działalność m.in.: na opał, środki czystości, czy inne artykuły niezbędne do codziennego funkcjonowania.

– Te środki nam z pewnością pomogą, bo każda złotówka jest dla nas cenna. Powiem szczerze, że przy dzisiejszych wydatkach i rosnących cenach energii, ogrzewania boję się nadchodzącej zimy, jak my sobie poradzimy – powiedziała Wielisława Rogalska, prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Organizacja prowadzi trzy placówki schroniskowe, dwie dla mężczyzn na 240 osób i jedną dla kobiet na 60 osób oraz dom treningowy dla osób, które chcą wyjść z bezdomności i uczą się tam samodzielności. Rocznie na pokrycie kosztów tej działalności potrzeba 2 miliony zł. Tylko w Łodzi liczbę bezdomnych szacuje się na tysiąc osób.

Źródło: oprac. za expressilustrowany.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 lipca 2022