Warszawa. 30 proc. więcej „niebieskich kart” w ursynowskich rodzinach
Przemoc domowa

Warszawa. 30 proc. więcej „niebieskich kart” w ursynowskich rodzinach

W ursynowskich rodzinach jest coraz więcej przemocy. W 2020 roku założono o 30 proc. więcej „niebieskich kart” niż w ubiegłych latach. Zdaniem specjalistów bezpośrednią przyczyną takiego wzrostu jest izolacja, spowodowana koronawirusem.

Przemoc nie jest rzadkim zjawiskiem w domach, jednak nowa sytuacja ją spotęgowała. Ofiary zostały zamknięte ze swoimi oprawcami, co zaogniło dotychczasowe konflikty. Sytuacja pandemiczna przyczyniła się także do powstania nowych ognisk przemocy w rodzinach.

Rośnie liczba zakładanych w rodzinach „niebieskich kart” czyli wszczynanych procedur związanych z przemocą. W 2019 roku założono ich 101, natomiast w 2020 było ich o 30 proc. więcej – 131. I kwartał 2021 roku zapowiada kolejny wzrost, gdyż podjęto w tym czasie 31 procedur.

– Śmiało możemy zaryzykować tezę, że przyczynia się do tego na ogół kwestia izolacji społecznej i zamknięcia w środowisku domowym – tłumaczył Bogumił Bącal z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursynów podczas posiedzenia komisji zdrowia w radzie dzielnicy.

Specjalistów bardzo niepokoi podwojenie liczby dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.

– To są dzieci, które mają różnego typu diagnozy, najczęściej jest to Zespół Aspergera, ADHD czy Zaburzenia Pozycyjno-Buntownicze. Ewidentnie z naszych obserwacji wynika, że rodzice mają różnego rodzaju deficyty wychowawcze i brak umiejętności zajmowania się dziećmi z tymi zaburzeniami – powiedziała Ewa Korcyka, przewodnicząca zespołu.

„Niebieska karta” to procedura interwencyjno-pomocowa. Ma za zadanie zatrzymać przemoc i stworzyć plan pomocy dla rodziny. Zadaniem grup roboczych jest interdyscyplinarność, czyli spotykanie się przedstawicieli różnych instytucji (m. in. pomoc społeczna, dzielnicowy, przedstawiciele szkoły czy przedszkola, poradnia psychologiczno-pedagogiczna) i spotkanie z ofiarami przemocy. Podczas tych spotkań budowany jest realny program pomocowy.

Pary, które zmagają się z trudnościami, mogą skorzystać z telefonu, który uruchomiła Fundacja Blisko Rodziny. Telefon Zaufania dla Małżeństw jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 19:00-22:00. Aby skorzystać z pomocy, należy zadzwonić pod numer: 22 112 00 36. Wsparcie jest bezpłatne i anonimowe.

źródło: haloursynow.pl

17 maja 2021