News

Warszawa. Autobus MPP pomaga bezdomnym

7 listopada Miasto Warszawa zorganizowało konferencję prasową w autobusie Mobilnego Punktu Poradnictwa, który niesie pomoc osobom w kryzysie bezdomności W okresie jesienno-zimowym w stolicy podejmowane są dodatkowe działania na rzecz osób osobom doświadczających bezdomności. 

Dlatego podczas spotkania rozmawiano o tym, ile jest miejsc noclegowych oraz oczywiście o autobusowym Mobilnym Punkcie Poradnictwa.

Mobilny Punktu Poradnictwa 

Do warszawskiego autobusu MPP przybywają tłumy. Chcą ogrzać się, dojechać do najbliższych miejsc wsparcia oraz do siedziby Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, gdzie otrzymają pomoc socjalną, psychologiczną, wsparcie prawnika oraz edukatora ds. zdrowotnych i edukatora społecznego.

– Co roku staramy się przygotować do momentu, gdy na zewnątrz staje się coraz chłodniej, by jak najlepiej nieść pomoc wszystkim osobom w kryzysie bezdomności. W Warszawie w tym sezonie będzie działało sześć jadłodajni i cztery noclegownie – mówiła Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. – Bardzo zależy nam na tym by doprowadzać do trwałego wychodzenia z bezdomności i zapewnić potrzebującym wsparcie mieszkaniowe. Już teraz dysponujemy niemal setką mieszkań, jednak docelowo planujemy mieć ich 200. Poza tym na mapie Warszawy będziemy mieć już niedługo nowe miejsce, przy ul. Stawki, gdzie osoby w kryzysie bezdomności otrzymają pomoc medyczną i wsparcie opiekuńcze. 

Na czas jesieni i zimy w Warszawa dysponuje blisko 1,4 tys. miejsc schronienia dla osób doświadczających kryzysu bezdomności. W mieście działa system, dzięki któremu udzielana jest niezbędna pomoc. W sytuacji, gdy Straż Miejska lub Policja otrzymują zgłoszenie od mieszkańca, że w przestrzeni publicznej przebywa osoba w kryzysie bezdomności, która potrzebuje pomocy, służby kontaktują się bezpośrednio z pracownikiem Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, który ma wiedzę na temat aktualnie wolnych miejsc noclegowych. Po zapoznaniu się ze stanem zdrowia osoby potrzebującej wsparcia, WCI kieruje służby bezpośrednio do odpowiedniej placówki, dlatego miasto zachęca do kontaktu ze Strażą Miejską (986) lub Policja (997).

– Staramy się codziennie pomagać osobom w kryzysie bezdomności, w szczególności zimą. Powołaliśmy specjalny telefon koordynacyjny, który działa przez cały rok całodobowo, za pośrednictwem którego informujemy o wolnych miejscach w ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. Poza tym od niedawna realizujemy także program dla osób, które chcą przerwać ciąg alkoholowy. Mamy nadzieję, że nikt, kto potrzebuje noclegu w tym roku nie zostanie na ulicy, do czego może przyczynić się każdy warszawiak i każda warszawianka – mówiła Beata Humięcka, dyrektorka Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.

Pomocny Solaris 

Miejski autobus dla osób w kryzysie bezdomności pełni ważną rolę w udzielaniu pomocy doraźnej i interwencyjnej. Umożliwia przemieszczanie się pomiędzy schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią.

MPP dociera do dworców kolejowych i wielu innych miejsc, oferując nie tylko transport do placówek, ale też ciepły napój oraz poradnictwo wykwalifikowanych streetworkerów. Mają oni za zadanie rozpoznać sytuację osób w kryzysie bezdomności, wzmacniać ich motywację do podejmowania działań aktywizujących oraz kierować osoby wymagające pomocy do odpowiednich placówek lub instytucji. Autobus jeździ po mieście codziennie, również w niedziele i święta.

Na zlecenie miasta realizowany jest również streetworking, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice m.st. Warszawy. Działania podejmowane są przez streetworkerów we współpracy ze stołeczną Strażą Miejską. Streetworkerzy oferują pomoc osobom w kryzysie bezdomności przebywającym na klatkach schodowych, w piwnicach oraz w parkach. Motywują je do zmian w życiu, zachęcają do skorzystania z noclegowni, jadłodajni, łaźni, a także asystują im w drodze do urzędu, szpitala, schroniska.

Źródło: transinfo.pl. Zdjęcie – fot. MPP.

12 listopada 2023