Seniorzy

W gminach regionu siedleckiego. Unia pomaga seniorom

Właśnie zakończył się projekt partnerski „Czas Seniora”, podczas którego cztery gminy z regionu siedleckiego realizowały zadania aktywizujące i integrujące starsze pokolenie mieszkańców.

Na początku 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabory na projekty konkursowe dofinansowane ze środków europejskich. Ostatecznie pomiędzy gminami: Kotuń, Siedlce, Wiśniew i Skórzec, zawarta została umowa partnerska, na podstawie której zrealizowano projekt dotyczący aktywizacji seniorów. Zyskał on nazwę „Czas Seniora”, a zrealizowały go Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z tych gmin.

– Gminy chętnie zaangażowały się w projekt, który dotarł do naszych cudownych seniorów, chcących wciąż rozwijać swoje pasje i uczyć się czegoś nowego. Jako Samorząd Województwa Mazowsza staramy się aktywizować w równym stopniu wszystkich mieszkańców naszego regionu – podkreśliła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Projekt zakładał aktywizację 234 seniorów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gmin partnerskich. Inicjatywa ta otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 w wysokości ponad 4,3 mln zł. Wkład własny gmin ograniczony został do ustalenia miejsc na spotkania dla uczestników warsztatów. Finalnie żadna z gmin nie dołożyła do projektu środków finansowych.

Seniorzy uczestniczący w projekcie brali udział m.in. w: warsztatach kulinarnych, pierwszej pomocy, terapii tańcem, zajęciach edukacyjnych z zakresu informatyki i integracji na płaszczyźnie kulturalnej. Powstał też punkt rehabilitacyjny, z którego skorzystało blisko 100 osób. W ramach tej inicjatywy w Kotuniu, Bojmiu, Golicach, Żaboklikach, Ujrzanowie, Trzcińcu, Żelkowie, Dąbrowce-Ług i Wiśniewie powstały Lokalne Kluby Seniora.

– Seniorzy często czują się wykluczeni cyfrowo czy technologicznie. Tego typu projekty są dla nich szansą, aby nie tylko jesień życia spędzić w gronie przyjaciół, ale przede wszystkim mieć możliwość ciągłego rozwoju i realizacji pasji – podkreślała członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Źródło: oprac. za mazovia.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 lipca 2022