News, Wykluczenie społeczne

Unia Europejska. Poziom zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród dzieci

W czwartek (28.10) przedstawiciele Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) poinformowali, iż w 2020 roku 24,2 proc. dzieci w Unii Europejskiej było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez przedstawicieli Eurostatu, dzieci są najbardziej zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym grupą obywateli. W przypadku dorosłych odsetek takich osób wynosi 21,7 proc, a w przypadku seniorów (osób powyżej 65. roku życia) – 20,4 proc.

W 2020 roku w Rumunii znajdowało się najwięcej dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (41,5 proc.). W Bułgarii wskaźnik ten wyniósł 36,2 proc., w Hiszpanii 31,8 proc., a w Grecji 31,5 proc.

Natomiast najmniej takich dzieci zarejestrowano w Słowenii (12,1 proc.), Czechach (12,9 proc.), Danii (13,5 proc.) oraz w Finlandii (14,5 proc.).

W Polsce dzieci zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stanowiły około 16 proc. osób niepełnoletnich.

Jednym z czynników, które wpływają na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród dzieci, jest między innymi wykształcenie rodziców. Według badań przeprowadzonych przez przedstawicieli Eurostatu – 50,5 proc. dzieci w Unii Europejskiej, których rodziców wykształcenie jest na niskim poziomie, jest zagrożonych. Natomiast w przypadku dzieci rodziców, których wykształcenie jest na wysokim poziomie, współczynnik ten wynosi 7,7 proc.

Należy również wspomnieć, iż dzieci, których co najmniej jednej rodzic pochodzi ze środowiska migracyjnego, są bardziej narażone na ubóstwo lub wykluczenie społeczne.

Źródło Eurostat. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

30 października 2021