Przemoc domowa

Tychy. Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Program ten skierowany jest do osób, które doświadczyły trudności w kontrolowaniu własnej złości, wykazują agresywne reakcje, miały do czynienia z procedurą „Niebieskiej Karty” w swojej rodzinie, zostały zobowiązane do udziału w programie przez sąd lub istnieje ryzyko stosowania przez nie przemocy domowej.

Program korekcyjno-edukacyjny stanowi kompleksowe wsparcie dla uczestników, umożliwiając im zrozumienie i skuteczne radzenie sobie z problemami związanymi z agresją i przemocą domową. To inicjatywa dla osób, które zdają sobie sprawę z konieczności zmiany własnego zachowania i pragną podjąć kroki w kierunku budowania zdrowszych relacji rodzinnych.

Osoby chętne do udziału w programie mogą zgłosić swój udział w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 27, nr tel: 32 227 05 75; 887 468  793.

Start programu planowany jest na marzec 2024 r.

Źródło informacji i zdjęcia: umtychy.pl.

17 stycznia 2024