News, Uchodźcy z Ukrainy

Trójmiasto. UNICEF przekaże środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Gdynia będzie współpracować z UNICEF, aby sprostać wyzwaniom związanym z kryzysem uchodźczym na Ukrainie. Wsparcie z Funduszu Narodów Zjednoczonych ma pomóc w przygotowaniu jak najlepszych warunków dla dzieci i matek uciekających przed wojną – m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji czy integracji społecznej. Memorandum w tej sprawie podpisał w obecności przedstawiciela UNICEF na Polskę prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek wspólnie z włodarzami Gdańska i Sopotu.

We wtorkowe (12 lipca) popołudnie w Gdańsku prezydenci trzech miast Trójmiasta: Wojciech Szczurek, Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski parafowali uroczyste memorandum, które rozpoczyna ścisłą współpracę tych samorządów z UNICEF. W ten sposób Gdynia, Gdańsk i Sopot będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie – finansowe, rzeczowe i merytoryczne – przy podejmowaniu działań związanych z opieką nad uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

Dzięki dokumentowi podpisanemu w obecności przedstawiciela UNICEF na Polskę, Rasheda Mustafy Sarwara samorządy będą mogły skorzystać z pakietów partnerskich skrojonych na miarę najważniejszych potrzeb.

Główne założenie porozumienia, do którego przystąpiły samorządy Trójmiasta to podjęcie działań w zakresie opieki nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym. Gdynia, Gdańsk i Sopot mogą liczyć na ich finansowanie ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

– Pracujemy ze 190 krajami na całym świecie, więc to dla nas coś zupełnie naturalnego, aby wspomagać poszkodowane i najsłabsze dzieci oraz pracować z takimi ludźmi, jak właśnie prezydenci miast. Będziemy pracować nad różnymi sferami i obszarami społecznymi, będziemy również działać w trudnych obszarach, takich jak edukacja, pomoc społeczna, osoby z niepełnosprawnościami i inne ważne problemy społeczne – mówi Rashed Mustafa Sarwar, starszy koordynator ds. reagowania kryzysowego i przedstawiciel UNICEF na Polskę.

Podpisane we wtorek memorandum o porozumieniu jest zbiorem ogólnych zasad współpracy pomiędzy daną gminą a UNICEF, które określa ogólne kierunki działań, partnerstwa, koordynacji i monitorowania wspólnych inicjatyw. Przed Gdynią oraz pozostałymi sygnatariuszami jeszcze kolejny etap, czyli przygotowanie Planu Roboczego – dokumentu o szczegółach współpracy ze wskazaniem konkretnych działań. Plan zostanie podpisany przez obie strony w najbliższej przyszłości.

Samo finansowanie działań będzie możliwe na kilka sposobów: przez transfer środków bezpośrednio na konto miasta, transfer środków na konto wskazanego partnera (np. organizacji pozarządowej) lub też poprzez bezpośrednie zaopatrzenie samorządu w niezbędne produkty. Współpraca miast z UNICEF formalnie rozpoczęła się wraz z podpisaniem porozumienia, zakończy się natomiast w momencie zamknięcia wszystkich działań związanych z programem.

Źródło: oprac. za gdynia.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot Shutterstock.

13 lipca 2022