Przemoc domowa

Tarnów. Rośnie liczba wydanych Niebieskich Kart

W ubiegłym, 2022 roku, policjanci w Tarnowie sporządzili ponad 420 Niebieskich Kart, czyli dokumentów w sprawie przemocy domowej. W przeważającej liczbie przypadków sprawcami byli mężczyźni, chociaż zdarzyły się również stosujące przemoc kobiety i dzieci. 

Przemoc domowa nie jest zjawiskiem marginalnym. W Tarnowie nieznacznie, jednak rośnie w ostatnim czasie liczba wydanych Niebieskich Kart. W ubiegłym roku, tarnowscy policjanci sporządzili aż 421 takich dokumentów. To nieco więcej, niż jeszcze przed rokiem. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły przemocy fizycznej i seksualnej, ale zdarzały się też przypadki przemocy słownej, psychicznej i ekonomicznej.

– Ogółem mamy w mieście ponad 600 osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą. To blisko 400 kobiet, 71 mężczyzn oraz prawie 140 małoletnich. Z kolei w przypadku ponad 420 osób mamy podejrzenia, że stosują przemoc. W tym gronie jest 370 mężczyzn, 52 kobiety i dwoje nieletnich. W ubiegłym roku, pod zarzutem stosowania przemocy, zatrzymaliśmy ponad 200 osób. Prawie 180 z nich było pod wpływem alkoholu – wylicza Paweł Klimek z tarnowskiej policji.

Najczęściej sprawcami przemocy domowej są mężczyźni, wobec których funkcjonariusze w minionym roku prawie sto razy stosowali dwutygodniowy nakaz natychmiastowego opuszczenia domu i zakaz zbliżania się w tym czasie do pokrzywdzonych.

Źródło oprac, za eska.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock:

13 lutego 2023