Niepełnosprawność

Tarnów. Grant dla Muzeum Okręgowego

Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymało grant w wysokości 160 tys. zł. Pieniądze te zostaną wydane na dostosowanie kilku wystaw do potrzeb osób dorosłych z niepełnosprawnością wzroku.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie pozyskało grant w wysokości 160 tys. 945 zł, przyznany w ramach projektu grantowego dla instytucji kultury „Kultura bez barier”, prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tarnowskie muzeum zrealizuje zadanie pod nazwą „Widzimy się w muzeum!”. Chodzi o dostosowanie trzech wystaw stałych do specjalnych potrzeb osób dorosłych z niepełnosprawnością wzroku. Zmiany dotyczyć będą Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci oraz Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i wystaw o Armii Krajowej z naciskiem na lokalną historię tej organizacji, o historii miasta Tarnowa i regionu oraz o życiu i działalności Wincentego Witosa.

Muzeum opracuje ścieżki zwiedzania, zakupi także urządzenia lub inne pomoce ułatwiające osobom z niepełnosprawnością wzroku zwiedzanie wystaw.

Źródło informacji i zdjęcia: temi.pl.

17 września 2022