Tag:wydłużenie programu

Realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” wydłużona do dnia 31 grudnia 2026 roku
Niepełnosprawność

Realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” wydłużona do dnia 31 grudnia 2026 roku

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużyła realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” o trzy kolejne lata szkolne: rok szkolny 2023/2024 trwający od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku; rok szkolny 2024/2025 trwający od dnia 1 września 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2025 roku; rok szkolny 2025/2026 trwający od…