Tag:Ruda Śląska

Ruda Śląska. Miasto wyda ponad 3 mln zł na walkę z uzależnieniami
Uzależnienia

Ruda Śląska. Miasto wyda ponad 3 mln zł na walkę z uzależnieniami

Ponad 3 mln zł przeznaczy Ruda Śląska na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2022 roku. Rudzcy radni przyjęli właśnie program, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Jest on kontynuacją programów, które realizowane były w roku…

Ruda Śląska. Więźniowie uczą się postępowania z osobami niepełnosprawnymi
Więzienie

Ruda Śląska. Więźniowie uczą się postępowania z osobami niepełnosprawnymi

Szkoła Podstawowa nr 12 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej jest specjalistyczną placówką edukacyjno-terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 25 r.ż. W placówce uczy się obecnie 20 przedszkolaków oraz ponad 80 uczniów. Szkoła owocnie współpracuje z Zakładem Karnym w Zabrzu.  Działania zaplanowane przez obie placówki…

Przemoc domowa

Ruda Śląska. Realizacja projektu “Nie jesteś sam”

Blisko 90 tys. złotych pozyskał rudzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej na realizację projektu edukacyjno-profilaktycznego „Nie jesteś sam”. Działania będą skierowane do wszystkich mieszkańców, w szczególności tych, którzy doświadczają przemocy, ale także pracowników oświaty. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i związanych z nią ograniczeń….

Przemoc domowa

Ruda Śląska. Stop przemocy w rodzinie

Każdego roku w Polsce odnotowuje się około 90 tysięcy osób, które doświadczają przemocy domowej. Radni w Rudzie Śląskiej przyjęli program, który ma przyczynić się do przeciwdziałania i zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegać jej skutkom. W 2017 roku prokuratura w Rudzie Śląskiej nadzorowała 282 postępowania w związku z przemocą w rodzinie. W 2018 r….

News, Niepełnosprawność

Pomóc niepełnosprawnym

Z wielką uwagą odnotowujemy wszelkie lokalne inicjatywy, mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Oto garść informacji z ostatnich dni. „Nowy Wymiar Życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” – to nazwa projektu, który rozpoczęła kielecka Caritas. Propozycje projektu usprawnią życie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w wielu miejscowościach i zwiększą ich dostępność do usług. Usługi…