Tag:GovTech

Niepełnosprawność

Dostępność cyfrowa. Z korzyścią dla niepełnosprawnych

W Polsce jest ponad 60 tysięcy podmiotów publicznych. Wiele z nich prowadzi kilka, a nawet kilkadziesiąt, stron internetowych i aplikacji mobilnych. Coraz popularniejsze stają się e-usługi. Aby z tych rozwiązań mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami niezbędna jest dostępność cyfrowa. Teraz to prostsze dzięki oficjalnemu tłumaczeniu na język polski standardu WCAG 2.1. WCAG (Web Content Accessibility…