Niepełnosprawność

Dostępność cyfrowa. Z korzyścią dla niepełnosprawnych

W Polsce jest ponad 60 tysięcy podmiotów publicznych. Wiele z nich prowadzi kilka, a nawet kilkadziesiąt, stron internetowych i aplikacji mobilnych. Coraz popularniejsze stają się e-usługi. Aby z tych rozwiązań mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami niezbędna jest dostępność cyfrowa.

Teraz to prostsze dzięki oficjalnemu tłumaczeniu na język polski standardu WCAG 2.1.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to standard, który określa jak tworzyć strony internetowe i aplikacje mobilne, aby wygodnie mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami. WCAG to jeden ze standardów sieciowych stworzonych przez Konsorcjum W3C. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tego standardu.

Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają standard WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

W Polsce obowiązuje ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodnie z jej zapisami – wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Są takie jeśli spełniają konkretne wymagania, zebrane w tabeli będącej załącznikiem do tej ustawy. Tabela jest równoważna standardowi WCAG 2.1 na poziomie AA (z niewielkimi ograniczeniami).

Taki obowiązek prawny dla stron internetowych istnieje już od 2015 r., a dla aplikacji mobilnych zacznie obowiązywać od 23 czerwca 2021 roku.

Przetłumaczenie WCAG 2.1 to zatem spore ułatwienie dla wdrażania w Polsce dostępności cyfrowej.

Za wdrażanie i przestrzeganie przez polskie podmioty publiczne przepisów dotyczących dostępności cyfrowej odpowiada Centrum GovTech. Monitoruje stan dostępności, organizuje szkolenia, tworzy poradniki i prowadzi stronę poświęconą dostępności cyfrowej.

Tłumaczenie WCAG 2.1 na język polski to efekt kilkunastu miesięcy pracy wielu polskich specjalistów ds. dostępności cyfrowej, w tym pracowników Centrum GovTech.

źródło: Cyfryzacja KPRM

18 marca 2021