Przemoc domowa

Szczecinek. Warsztaty WenDo – kobiety nauczą się jak reagować na przemoc

Mieszkanki Szczecinka będą mogły wziąć udział w warsztatach WenDo. Projekt zostanie sfinansowany z funduszy miasta. WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc.

Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. WenDo wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. Wyraża się to przekonaniem, że nikt nie ma prawa naruszać naszych granic.

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkanek Szczecinka uwikłanych lub narażonych na przemoc. Jak można przeczytać w ogłoszeniu, warsztaty WenDo będą skierowane do kobiet i dziewcząt z terenu Szczecinka ze szczególnym uwzględnieniem – osób uwikłanych w przemoc, korzystających z pomocy instytucji i organizacji niosących pomoc w tym obszarze.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie 2 edycji 2-dniowych warsztatów WenDo. Każde dla grupy 16 osób. W finale warsztatów każda z uczestniczek, będzie miała możliwość symbolicznego przełamania deski jednym ciosem.

W trakcie trwania projektu zaplanowano: kampanię informacyjną w lokalnych mediach mediach społecznościowych na temat zjawiska przemocy, lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwościach szukania wsparcia w trudnych sytuacjach.

Projekt zakłada też dystrybucję ulotek na temat przeciwdziałania przemocy i możliwościach szukania wsparcia w sytuacjach kryzysowych w szczecineckich świetlicach środowiskowych i klubach młodzieżowych, punkcie konsultacyjnym Funduszu Tratwa Szczecinek i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Całkowity koszt projektu to 10 tys. zł.

Źródło: oprac. za szczecinek.com. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

22 listopada 2021