Niepełnosprawność

Łódź. Mieszkania chronione dla niepełnosprawnych

13 osób zamieszkało w trzech oddanych w tym roku do użytku mieszkaniach chronionych zlokalizowanych w zrewitalizowanych kamienicach w centrum Łodzi. Są one przeznaczone dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, sprzężoną, intelektualną, a także z zaburzeniami psychicznymi). Wkrótce do tego grona dołączy jeszcze troje lokatorów, którzy wprowadzą się do czwartego tego typu lokum.

Każde z lokum jest umeblowane i wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty oraz urządzenia umożliwiające i ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Poza m.in. łóżkami, szafkami, tradycyjnym sprzętem AGD, w mieszkaniach znajduje się także rehabilitacyjne wyposażenie potrzebne osobom poruszającym się na wózkach (windy, podnośniki, krzesła kąpielowe).

Są dwa rodzaje takich mieszkań: treningowe oraz wspierane. Dzięki pobytowi w pierwszym z nich, lokatorzy posiadają warunki mieszkaniowe podobne do tych z rodzinnego domu. Lokale wspierane są przeznaczone dla tych osób, które potrzebują bardziej intensywnego wsparcia, niż pomoc w postaci usług opiekuńczych. Takie miejsca są także alternatywą dla domów pomocy społecznej. W mieszkaniu treningowym czas pobytu dla osoby z niepełnosprawnością wynosi od 3 do 12 miesięcy, a we wspieranych – do dwóch lat.

O możliwość pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami może ubiegać się pełnoletni łodzianin posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z właściwym stopniem i symbolem lub posiadający zaświadczenie lekarskie wystawione na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zaświadczenie o udziale w terapii.

Osoby starające się o tego rodzaju lokum nie mogą poza tym wymagać całodobowego wsparcia. Za pobyt w przydzielonym pokoju każda osoba jest zobowiązana do comiesięcznej opłaty w wysokości 30 procent miesięcznego dochodu.

Zgłoszenia od zainteresowanych mieszkaniami chronionymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami są przyjmowane cały czas, ponieważ w przydzielonym lokalu będzie można spędzić określony okres.

Każda pierwsza decyzja jest wydawana na trzy miesiące. Wszelkie szczegółowe informacje na temat mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Wydziale Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, pod numerem telefonu: (42) 685 43 79 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).

Źródło: oprac. za TVP3 Łódź. Zdjęcie –  lodz.pl. 

22 listopada 2021