Przemoc domowa, Video

Świdnica. Miasto realizuje projekt przeciw przemocy w rodzinie

Miasto Świdnica wraz z tamtejszym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt. „Świdnica przeciw przemocy”. Jest on  współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r.

Projekt zakłada m.in. zwalczanie mitów i stereotypów, które mają duży wpływ na postrzeganie przemocy w rodzinie. Wiele z nich stoi na straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, jaką jest rodzina. Wyznaczają one role kobiecie, mężczyźnie i dzieciom. Są też takie, które w intencji ochrony rodziny usprawiedliwiają przemoc i postulują powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz:

  • „bliscy nie krzywdzą”
  • „ brudy pierze się we własnym domu”
  • „co to za ptak, co własne gniazdo kala?”
  • „jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył …”

Takie przekonania powodują, że sprawy rodzinne są trzymane w tajemnicy przed obcymi.

Jest to hamulec powstrzymujący reakcję osoby doznającej przemocy i innych ludzi na to, co się dzieje w rodzinie.

Jeśli jesteś sąsiadem osoby krzywdzonej, słyszysz krzyki, awantury, płacz dzieci, widzisz, że Twoja sąsiadka ma siniaki – reaguj. Wezwij Policję lub powiadom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie bądź obojętny jak to pokazano w filmiku pt. Klatka, przygotowanym przez grupę teatralną Pauza z MDK w Świdnicy.

Źródło: oprac. za informacją MOPS w Świdnicy. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

4 listopada 2021