Tag:Świdnica

Świdnica. Nowa placówka służąca pomocą ofiarom przemocy domowej
Przemoc domowa

Świdnica. Nowa placówka służąca pomocą ofiarom przemocy domowej

27 maja w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ruszył punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym mieszkańcy Świdnicy będą mogli uzyskać informacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnieniom. W ramach punktu można będzie w szczególności: uzyskać informację o systemie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz świadków tej przemocy w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty”, organizacji…

Lutomia Dolna. Uczniowska pomoc bezdomnym
Bezdomność

Lutomia Dolna. Uczniowska pomoc bezdomnym

Na przełomie lutego i marca 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, we współpracy z Samorządem Szkolnym, zorganizowali zbiórkę środków czystości dla osób bezdomnych przebywających w schronisku w Świdnicy. Przed tegoroczną Wielkanocą wolontariusze spotkali się z osobami bezdomnymi. Podczas spotkania zostały przekazane dary zebrane przez uczniów. Jest to kolejna inicjatywa, kiedy młodzi wolontariusze organizują…

Niepełnosprawność, Video

Świdnica. Spełniają się marzenia niepełnosprawnych podopiecznych WTZ

Z tego miejsca skorzystają wszyscy podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świdnicy, a dla części z nich kawiarenka może w przyszłości stać się miejscem pracy. Stowarzyszenie “Bliżej Ciebie” mimo pandemii konsekwentnie realizuje plan, a efekty są coraz bardziej widoczne. Nadal bardzo potrzebne jest wsparcie finansowe. Jesienią ubiegłego roku prezydent Świdnicy zgodziła się za symboliczną złotówkę wynająć…

Dolny Śląsk. Pomoc dla obcokrajowców zwolnionych z pracy z powodu koronawirusa
Imigranci, News

Dolny Śląsk. Pomoc dla obcokrajowców zwolnionych z pracy z powodu koronawirusa

Gdy wybuchła pandemia koronawirusa, firmy szybko zaczęły zwalniać pracowników w związku z zamrażaniem gospodarki. We Wrocławiu i województwie dolnośląskim spory odsetek zwolnionych stanowili obcokrajowcy – osoby przybyłe z Ukrainy, Rosji czy Gruzji. Najlepszym dowodem na to jest sytuacja, jaka miała miejsce w marcu w Świdnicy, gdy jedna z firm nagle podziękowała 30 Gruzinom za współpracę….