Bezrobotność, News

Stopa bezrobocia znowu spadła. Wzrosło bezrobocie wśród niepełnosprawnych

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2021 r. wyniosła 5,6 proc. – podał w poniedziałek (25 października br.) GUS. Odczyt był niższy niż w miesiąc wcześniej o 0,2 p.p. oraz o 0,5 p.p. proc. od odnotowanej we wrześniu 2020 r.

W końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,7 tys. bezrobotnych, o 26,1 tys. mniej niż przed miesiącem (-2,7 proc.) oraz o o 89,1 tys. niż przed rokiem (-8,7 proc.).

W rozbiciu na województwa najniższą stopę bezrobocia po raz kolejny może się pochwalić wielkopolskie – 3,3 proc., a najwyższą 8,7 proc. w warmińsko-mazurskim.

W porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrósł odsetek długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50. roku życia oraz wśród osób niepełnosprawnych, zmniejszył się wśród osób w wieku do 30. roku życia oraz posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia.

Wśród bezrobotnych kobiety we wrześniu stanowiły 54,3 proc. – o 0,3 p.p. więcej niż rok wcześniej, zwiększył się odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku, nieposiadających kwalifikacji zawodowych oraz wcześniej niepracujących. Mniej było zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Źródło: oprac. za bizblog. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

25 października 2021