Seniorzy

Starachowice. Senioralne Centrum Wolontariatu pomaga potrzebującym

W Starachowicach działa Senioralne Centrum Wolontariatu. Udziela pomocy w różnych zakresach i kieruje ją nie tylko do osób starszych.

Jak zaznacza koordynator punktu Eugeniusz Majchrzyk, obecnie w Starachowicach jest 14 tys. osób, które przekroczyły 60. rok życia. To jedna trzecia mieszkańców miasta, którzy potrzebują pomocy w wielu aspektach, ale także sami mogą ją oferować innym.

– Wśród nas są ludzie różnych profesji. Na terenie miasta działa około 20 klubów i organizacji senioralnych, warto więc, byśmy dzielili się doświadczeniami i pomocą. Możemy pomóc w sprawach urzędowych, medycznych, udzielić informacji w zakresie pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, a w końcu podzielić się czasem i zrozumieniem – dodaje Eugeniusz Majchrzyk.

Wiceprezydent Starachowic Marcin Gołębiowski informuje, że miasto nie tylko samo oferuje pomoc mieszkańcom w starszym wieku, ale także stwarza narzędzia do tego, aby realizować inicjatywy oddolne.

Senioralne Centrum Wolontariatu działa w Galerii Skałka w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 9.30 – 12.00. Więcej informacji pod nr tel.: 730 760 640.

Źródło: oprac. za radiokielce.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

13 marca 2023