Wykluczenie społeczne

Słupsk. Pracownia Samodzielności Zakątek – nowe przedsięwzięcie

Zakątek – tak nazywa się Pracownia Samodzielności utworzona z myślą o dzieciach z pieczy zastępczej ze Słupska. Twórcami projektu są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wygrali wewnętrzny konkurs ogłoszony przez Dyrektora MOPR w roku 2019. 

Wiele pracy i zaangażowania wymagało wprowadzenie projektu w życie. Zdobycie środków finansowych na pełne wyposażenie, kolejnych na funkcjonowanie i utrzymanie. I tak powstało miejsce, w którym będzie można realizować wiele różnych inicjatyw, działań na rzecz dzieci z pieczy zastępczej, zarówno tych przebywających w rodzinach zastępczych, jak i placówkach socjalizacyjnych.

Pracownikom, koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej, przyświecała idea, stworzenia miejsca wyjątkowego, przyjaznego wychowankom rodzin zastępczych, takiego miejsca do którego dzieci będą chętnie przychodzić, spędzać swój wolny czas, rozwijać się, a także uczyć się samodzielności.

W Zakątku odbyły się już pierwsze zajęcia. Na bieżąco odbywają się spotkania z rodzicami zastępczymi.

Zostało jeszcze dużo pracy, ustaleń, tworzenia harmonogramów i programów kolejnych zajęć, w tym przede wszystkim treningów samodzielności dla młodzieży, która w przyszłości wejdzie w dorosłe życie bez wsparcia swoich rodziców. Jednak pracownia już teraz cieszy się ogromnym powodzeniem, co jest dowodem na to, że warto było podjąć tak dużo wysiłku i serca w jej utworzenie.

Źródło: oprac. za mopr.slupsk.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

14 stycznia 2022