Rodzice niepełnosprawnych uczniów proszą o dodatkowy rok nauki
Niepełnosprawność

Rodzice niepełnosprawnych uczniów proszą o dodatkowy rok nauki

Rodzice uczniów z niepełnosprawnościami proszą ministra edukacji o dodatkowy rok nauki dla swoich dzieci. Chodzi o te osoby, które z racji osiągnięcia wieku 24 lat muszą w tym roku ukończyć szkoły przysposabiające je do pracy. Zdaniem rodziców miesiące nauki zdalnej sprawiły, że ich dzieci nie wykształciły wielu potrzebnych umiejętności.

Grupa rodziców osób niepełnosprawnych wysłała w tej sprawie pismo do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka pod koniec marca.

– Każdy rok nauki w szkole to dla dzieci niepełnosprawnych bezcenny czas edukacji w każdym aspekcie ich życia. Sytuacja związana z pandemią sprawiła, że ten czas został naszym dzieciom odebrany – napisali rodzice.

Warto przypomnieć, że ostatni rok w szkołach przysposabiających i specjalnych to rok, podczas którego uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne, usamodzielniające i pozwalające na wejście na rynek pracy. I ten rok, który przeleciał na nauce zdalnej, został po prostu stracony, bo niektórych rzeczy nie da się nauczyć online.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na pismo rodziców napisało, że przepisy prawa oświatowego nie przewidują takiej możliwości, by przedłużyć naukę osobom, które ukończyły 24 rok życia. Interpelacje w tej sprawie wysłały już dwie posłanki: Beata Maciejewska z Lewicy i Małgorzata Chmiel z Platformy Obywatelskiej.

źródło: RadioZET.pl

14 kwietnia 2021