Białystok. Uchodźcy z Białorusi otrzymali paczki z żywnością
Imigranci

Białystok. Uchodźcy z Białorusi otrzymali paczki z żywnością

Białorusini uciekający przed represjami znajdują schronienie w Białymstoku. Osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji mogą zamieszkać w tzw. „shelterze” na Jaroszówce. Do domu tymczasowego trafiła pomoc z warszawskiej fundacji „Białoruski Dom”. Uchodźcy otrzymali paczki z żywnością.

Paczki trafiły do mieszkańców domu „shelter” i kilku rodzin uchodźców z Białorusi, które mieszkają w Białymstoku. Do stolicy woj. podlaskiego wciąż napływają imigranci.

Największa fala imigrantów była we wrześniu i październiku, kiedy ludzie uciekali bezpośrednio po brutalnych starciach z milicją podczas manifestacji. Nadal wielu Białorusinów decyduje się opuścić ojczyznę i uciekają przed represjami. Możemy również oczekiwać kolejnej fali imigrantów, tym razem ekonomicznych.

W Białymstoku pomoc Białorusinom niesie kilka ośrodków. W grudniu powstał dom tymczasowego pobytu „shelter” przy ul. Kopciuszka. Mieszkają w nim m. in. studenci, uciekający z kraju przed represjami. Zostali relegowani z białoruskich uczelni wyższych za udział w protestach. Mieszkańcy domu mają zapewnioną naukę podstaw języka polskiego, wsparcie konsultacyjne i psychologiczne.

Pierwszy białoruski „shelter” jest wspólnym projektem utworzonej przez Światłanę Cichanouską z Fundacji „Kraj do życia” z Litwy i białostockiej Fundacji „Białoruś 2020”, którą reprezentuje Marina Leszczewska. Inicjatywę finansowo wspierają przedstawiciele białoruskiej diaspory z Kanady, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów.

źródło: Kurier Poranny

15 kwietnia 2021