Przemoc domowa

Puławy. „Siła jest w nas” projekt przeciwdziałający przemocy 

Gmina Miasto Puławy pozyskała dofinansowanie w wys. 330 tys. zł, na realizację Projektu „Siła jest w nas”, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Operatora Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Głównym celem Projektu jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach. Projekt będzie realizowany w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Projekt „Siła jest w nas” skierowany jest do mieszkańców Puław, a w szczególności do osób starszych i osób z różnymi niepełnosprawnościami, zagrożonych i doznających przemocy, ich opiekunów, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, osób pracujących bezpośrednio z takimi osobami – świadczących dla nich usługi wsparcia oraz przedstawicieli służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziano szereg działań, m.in.:

  • wsparcie psychologiczne, prawne, psychiatryczne również w miejscu zamieszkania
  • wykłady dla osób starszych, warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
  • grupy wsparcia i szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
  • szkolenia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • kampanię społeczną, w ramach której zaplanowano m.in.:

– przekazy medialne w lokalnej TV, radiu, prasie, internecie

– rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych

– konferencję z udziałem środowisk działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz zajmujących się problemem przemocy w naszym mieście

– festyn z udziałem seniorów i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Źródło: informacja prasowa. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

2 marca 2023