Uchodźcy z Ukrainy

Poznań. Źle segregują, bo… nie rozumieją? 

W Poznaniu od wielu lat żyją tysiące osób z Ukrainy. Część przybyła tu jako imigranci, inni jako uciekający przed wojną uchodźcy. Mając to na uwadze, Miasto przygotowało ulotkę przypominającą o zasadach prawidłowego segregowania odpadów śmieci, także w języku ukraińskim. Dzięki temu, Ukraińcy słabo mówiący po polsku, nie tylko będą mogli poszerzyć swoją wiedzę, ale też nie będą mieli wymówki w przypadku ujawnienia nieprawidłowości.

Jeszcze przed wybuchem wojny w 2022 roku, gdy Poznań był już nowym domem dla wielu obywateli Ukrainy, zaczęto wprowadzać język ukraiński na materiałach informacyjnych w przestrzeni publicznej. Do tej pory zwykle były one w wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Stopniowo zaczęto wprowadzać jednak także wersję ukraińską m.in. w biletomatach w mieście czy tablicach informacyjnych.

Wraz z przybyciem do Poznania fali uchodźców, którzy postanowili zostać w stolicy Wielkopolski, dostrzeżono, że konieczne jest rozszerzanie umiędzynarodowienia publikacji, by lepiej trafiać do odbiorców.

W ostatnim czasie Miasto wprowadziło kolejną opcję – ulotka informacyjna “Segreguję, dbam o środowisko”  dotycząca zasad segregacji odpadów domowych, ma swoją ukraińską wersję. W ten sposób osobom, które jeszcze słabo mówią po polsku łatwiej będzie zrozumieć przepisy i rozwiać wątpliwości. Jednocześnie, mniej osób będzie mogło używać argumentu bariery językowej jako powodu niestosowania się do przepisów.

W ulotce znajdują się też adresy Gratowisk, a także informacje o Gratowozie czy też sposobie zagospodarowania elektroodpadów i odpadów wystawkowych.

Ulotka dostępna jest online (tutaj) w formie pliku PDF.

Źródło informacji i zdjęcia: codziennypoznan.pl.

26 lutego 2024