Poznań. Wzrosła liczba przypadków przemocy domowej, także wobec małoletnich
Przemoc domowa

Poznań. Wzrosła liczba przypadków przemocy domowej, także wobec małoletnich

Przemoc domowa jest poważnym problemem, zwłaszcza podczas pandemii. Osoby doznające przemocy zostały zamknięte w czterech ścianach z osobą stosującą zachowania agresywne. O dramatach, które rozgrywają się w czterech ścianach, wiemy niewiele. Chyba, że pokrzywdzony zgłosi przemoc domową na policję lub do ośrodka pomocy społecznej.

Według danych Komendy Głównej Policji w 2020 r. policjanci wypełnili 72601 formularzy Niebieskiej Karty – A (w tym 12900 dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury). Przemocą dotkniętych było 11787 małoletnich. Czas pandemii jest okresem szczególnie trudnym dla osób uwikłanych w przemoc domową. Mimo to w roku pandemii wypełniono mniej formularzy Niebieskiej Karty (w 2019 – 74313). Również mniejsza liczba nieletnich doświadczała przemocy (w 2019 – 12161).

Inaczej było w Poznaniu. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu informuje o wypełnieniu największej liczby formularzy Niebieskiej Karty od 2018 r. Podczas 2020 r. wypełniono ich 6524 (o 871 więcej niż w 2019 r.). Z tych samych danych wynika, że w 2020 r. dotkniętych przemocą domową było 1657 małoletnich.

Najczęściej stosowaną formą przemocy domowej jest przemoc psychiczna (blisko 50 proc. wszystkich zgłoszeń). Pozostałe formy to przemoc ekonomiczna czy seksualna. Możliwy też jest inny rodzaj przemocy.

źródło: Głos Wielkopolski

25 maja 2021