Bezdomność

Sopot. Warsztaty dla młodzieży na temat bezdomności i właściwego pomagania

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, pomimo pandemii, kontynuują zajęcia edukacyjne dla młodzieży sopockich szkół na temat bezdomności, zjawiska żebrania i właściwej pomocy. Obecnie zajęcia odbywają się online za pośrednictwem komunikatorów umożliwiających wirtualne spotkania.

Z czym kojarzy Ci się bezdomność? Jakie są przyczyny bezdomności? Czy każdy żebrzący jest bezdomnym? Jak w sposób właściwy pomóc osobie bezdomnej, a jak się zachować wobec osoby żebrzącej – takie m.in. pytania pojawiają się ze strony pracowników socjalnych prowadzących zajęcia z młodzieżą.

Bezdomnym może stać się każdy – mówili sopoccy uczniowie. Najczęstszą przyczyną bezdomności są uzależnienia – alkohol czy narkotyki, ale także utrata pracy, kłótnie w rodzinie czy choroby psychiczne.

Pracownicy socjalni uczą młodzież, że właściwą formą pomocy, która daje szansę na wyjście z bezdomności, jest informowanie osoby potrzebującej, gdzie może uzyskać wsparcie i skierowanie jej do instytucji oraz organizacji pomocowych. Czasem w dobrej wierze dajemy pieniądze osobie żebrzącej lub coś do jedzenia, ale w ten sposób jej nie pomagamy lecz uzależniamy od pomocy i uczymy bierności. Właściwą pomocą, szczególnie w okresie zimowym, jest też powiadomienie Straży Miejskiej lub Policji.

Wychodzenie z bezdomności to długofalowy proces. Jest wiele instytucji oraz organizacji, które pomagają osobom doświadczającym bezdomności. Taka osoba musi wyrazić na to zgodę i chcieć zmienić swoją sytuację.

Sopockie szkoły zainteresowane współpracą przy organizacji zajęć edukacyjnych dla młodzieży prowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie mogą dzwonić pod nr tel. 58 551 17 10.

źródło: esopot.pl

25 maja 2021