Niepełnosprawność, Video

Poznań. Dobry początek – pomoc dla rodziców osób niepełnosprawnych

Potrzebują przestrzeni, by wymieniać się doświadczeniami i promować pomoc wzajemną. Odpowiedzią na to jest projekt „Dobry początek. Samopomoc i samorzecznictwo opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Realizuje go poznańskie Stowarzyszenie Na Tak.

Projekt stawia na działania samopomocowe, samodzielność, samostanowienie, przekazywanie doświadczeń. Zapewnia też kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin – psychologami, pedagogami czy prawnikami. Zorganizowano też zajęcia ruchowe dla rodziców w parku Cytadela, rozmowy o seksualności czy dobrej diecie. Pomysłodawcy projektu powiedzieli „nie” biernym postawom, które bardzo źle wpływają na jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Opiekunowie potrzebują wsparcia w organizacji samopomocy i samorzecznictwa oraz w zdobyciu wiedzy, narzędzi i poczucia sprawstwa.

– Niepełnosprawność intelektualna dziecka często wpływa negatywnie na poziom zadowolenia z życia rodziców czy opiekunów. Może to wynikać z tego, że rodzice lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami często, w kontakcie z instytucjami, spotykają się z różnymi oddziaływaniami nakierowanymi na dziecko, ale z pominięciem całościowego wsparcia psychicznego oferowanego rodzicom/opiekunom – mówi Agnieszka Maciejewska, specjalista ds. komunikacji projektu. – Może to powodować niedoinformowanie, przeciążenie opieką, frustrację i w efekcie trudności natury psychicznej. Tymczasem psychoedukacja i wsparcie emocjonalne, jest szczególnie ważne ze względu na często towarzyszące im poczucie bezradności czy dezorientacji. Badania pokazują, że wsparcie w tym obszarze wpływa na skuteczniejsze radzenie sobie z problemami wynikającymi z niepełnosprawności dziecka i korzystnie oddziałuje na poczucie jakości życia rodziców/opiekunów – dodaje.

W ramach projektu powstał niedawno film edukacyjny, służący promocji i skierowaniu zainteresowania na ten bardzo istotny i często bagatelizowany problem. Wypowiadają się w nim opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, jak również psychologowie i eksperci od dawna zajmujący się świadczeniem pomocy na rzecz tego środowiska. Podkreślają oni wartość takich działań. Więcej o projekcie na stronie i FB

Projekt „Dobry Początek” jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Źródło: oprac. za epoznan,pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 września 2022