Seniorzy

Pruszków. Miesiąc Aktywnego Seniora

Jak co roku październik to w mieście Miesiąc Aktywnego Seniora. Cele projektu dotyczą zarówno sfery „mentalnej” osób starszych, aktywności, świadomości przydatności pokoleniowej, które są „lekiem” na ich wykluczenie, jak i praktycznej – bezpieczeństwo seniorów w domu i na ulicy; profilaktyka zdrowotna – ruch i prawidłowe odżywianie.

Zmobilizowano grupy seniorów, w tym dużej grupy seniorów wolontariuszy, do udziału w organizacji imprez i spotkań, a następnie do aktywnego w nich uczestnictwa. Sprawność organizacyjna, aktywność widoczna w procesie przygotowania wynikały z faktu, że seniorzy uwierzyli, że potrafią kreować rzeczywistość, mogą integrować się i organizować dla wspólnego celu.

Aktywna forma spędzania wolnego czasu przez seniorów na terenie miasta spotyka się z dużym uznaniem ze strony społeczności lokalnej. Aktywizacja i integracja seniorów podczas różnych przedsięwzięć przezwycięża ich poczucie marginalizacji i wykluczenia.

Założeniem projektu jest również stworzenie szansy na porozumienie międzypokoleniowe, która przejawia się w podejmowaniu wspólnych działań z młodzieżą.

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch zaprasza Seniorów do udziału w wydarzeniach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródło: oprac. za pruszkow.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 września 2022