Bezrobotność

Polska w europejskiej czołówce. Nowe dane Eurostatu napawają optymizmem

Polska była już liderem wielu niechlubnych rankingów. O ile jednak pod względem poziomu inflacji czy stopnia zagmatwania prawa podatkowego jesteśmy daleko w tyle za innymi państwami UE, o tyle pod względem stopy bezrobocia mamy się czym pochwalić.

Bezrobocie w Polsce należy do jednego z najniższych w całej Unii Europejskiej – podał Eurostat. Polska zanotowała w czerwcu drugą najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej, wyniosła ona 2,7 proc. Pierwsze były Czechy z bezrobociem na poziomie 2,4 proc.

2,7 proc. wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu 2022 r., tyle samo co w miesiącu poprzednim – wynika z danych Eurostatu.

Średnia dla całej UE wynosi 6 proc. Polskę wyprzedzają jedynie Czesi z wynikiem 2,4 proc. Bezrobocie widocznie spada w całej Unii Europejskiej. Średnia dla wszystkich krajów członkowskich rok temu wyniosła bowiem 7,3 proc. W skali całej UE liczba bezrobotnych spadła o ponad 2,3 mln osób i wynosi dziś 12,9 mln (z czego ponad 10 mln to bezrobotni w krajach strefy euro).

O niskim bezrobociu świadczą także dane resortu rodziny i polityki społecznej, które potwierdził już Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc., co jest wynikiem najlepszym od 32 lat.

Źródło: oprac. za radiozet.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

2 sierpnia 2022