News, Niepełnosprawność

Dwudziesty raz wybieramy Człowieka bez barier!

Integracja już po raz 20. rozpoczyna poszukiwania osób z niepełnosprawnością, które są aktywne na różnych polach, ale też bezinteresownie pomagają innym, a ich życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą być wzorem do naśladowania. Termin naboru zgłoszeń upływa 28 września 2022 r. 

Konkurs „Człowiek bez barier” to przedsięwzięcie, które promuje osoby z niepełnosprawnością, które są inspiracją, biorą los w swoje ręce, pokazując innym jak mimo ograniczeń można uczynić życie swoje i innych pełniejszym. Jeśli znasz taką osobę – nie zwlekaj i zgłoś ją do naszego konkursu!

Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną. Organizator Konkursu dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, a następnie wyłania 20 kandydatów, którzy zostaną zaprezentowani Kapitule Konkursu oraz wezmą udział w głosowaniach internetowych.

W tym roku po raz pierwszy przyznana zostanie również nagroda „Młody Człowiek bez barier” dla osób w przedziale wiekowym 14-20 lat.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać e-mailem na adres: czlowiekbb@integracja.org.

W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się z organizatorem pod numerem: 22 530 65 70 lub przez ww. adres e-mailowy: czlowiekbb@integracja.org.

Zgłoszenie musi zawierać: 

  • dane Kandydata: imię i nazwisko, adres, e-mail oraz telefon kontaktowy;
  • dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego, adres, e-mail oraz telefon kontaktowy;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza;
  • opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności jego osoby oraz działalności;
  • rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;
  • aktualne zdjęcie Kandydata w wersji elektronicznej;
  • zgodę Kandydata na: udział w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celu udziału w Konkursie, nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu „CZŁOWIEK BEZ BARIER 2022” 

Formularz zgłoszeniowy do KonkursuCZŁOWIEK BEZ BARIER 2022”, zawierający: miejsce na wpisanie danych Kandydata i Zgłaszającego, opis działań Kandydata, rekomendacje, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Tegorocznych laureatów poznamy podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim 6 grudnia 2022 roku.

Źródło: oprac. za niepełnosprawni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

2 sierpnia 2022