Przemoc domowa

Polkowice. O przemocy domowej oraz właściwym reagowaniu

Przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, urzędów, a także psychologowie oraz wychowawcy spotkali się w Starostwie Powiatowym w Polkowicach na warsztatach, których tematem była przemoc domowa. Jak się okazuje, nie ma tygodnia, by do PCPR nie zgłaszały się osoby dotknięte tym problemem. Celem spotkania było udoskonalenie procedur reagowania i skoordynowanie współpracy służb w alarmowych sytuacjach.  

– Nie ma tygodnia, by nie zgłaszały się do nas osoby dotknięte przemocą domową. Ofiarami są zarówno kobiety, dzieci, jak i mężczyźni. Tych interwencji jest bardzo dużo. Przypominam, że działa u nas całodobowy telefon interwencyjny, więc te zgłoszenia zdarzają się nawet w środku nocy. W pierwszej kolejności rozmawiamy z osobą pokrzywdzoną i zapewniamy pomoc psychologiczną. Oferujemy też wsparcie radcy prawnego, który udziela pomocy w zakresie prawa rodzinnego. Poza tym, mamy mieszkanie interwencji kryzysowej, z którego mogą skorzystać ofiary. Bardzo mocno współpracujemy w tym temacie z policją oraz ośrodkami pomocy społecznej – mówi Agnieszka Woźniak, dyrektor PCPR w Polkowicach.

Bezpośredni kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy ma przede wszystkim policja. Jednym z narzędzi służącym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tzw. „Niebieska Karta”. Jak wynika z policyjnych statystyk w powiecie polkowickim, ich liczba jest mniejsza w porównaniu do poprzednich lat.

– Policja na co dzień wykonuje szereg czynności w tym temacie. Przede wszystkim spoczywa to na dzielnicowych, którzy współpracują w grupie roboczej razem z pracownikami OPS. Staramy się ukierunkowywać przede wszystkim na wgląd w sytuację rodziny, monitoring tej rodziny i reakcje w przypadku kiedy dochodzi już do zdarzeń przestępczych. Jeśli chodzi o ilość „Niebieskich Kart”, w mojej ocenie jest ich dziś wydawanych mniej. Mówimy tutaj o całym powiecie polkowickim – mówi Łukasz Baranowski, kierownik ogniwa prewencji Komisariatu Policji w Chocianowie.

Warsztaty, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Polkowicach podzielone zostały na dwie części: teoretyczną i warsztatową. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt osób. Miały charakter otwarty. Wydarzenie zorganizował ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR w Polkowicach.

Źródło: miedziowe.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

9 października 2023