Niepełnosprawność

PFRON tworzy cyfrowe narzędzie do pomocy dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył platformę iPFRON+, przez którą organizacje pozarządowe mogą aplikować o finansowanie oraz zarządzać projektami. 

Wiceprezes PFRON Dorota Habich powiedziała, że system docelowo ma być nie tylko ułatwieniem dla NGO-sów, lecz przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami, które po zarejestrowaniu na platformie będą widziały, jakie usługi są dla nich dostępne w okolicy miejsca zamieszkania.

Dyrektor Departamentu do sprawa Teleinformatyki Dariusz Łazar powiedział, że przez platformę iPFRON+ organizacje pozarządowe mogą aplikować o dofinansowanie, elektronicznie podpisać umowę. Tam też będą wszystkie dokumenty dotyczące projektu.

Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR Rafał Skrzypczyk mówił, że oczekiwania wobec platformy są duże – choć podszyte obawami o elektroniczne rozliczanie projektów, co jest nowością. Dodał, że dla trzeciego sektora odejście od dokumentów papierowych będzie dużym ułatwieniem.

Przez platformę do 5 grudnia trwa nabór wniosków w konkursie „Możemy więcej”. Organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie w sześciu kierunkach pomocy, to m.in. zwiększanie samodzielności osób z niepełnosprawnościami czy wejście na rynek pracy.

Stworzenie platformy iPFRON+ to projekt o wartości ponad 23 milionów złotych. Ponad 84 procent tej kwoty pochodzi ze środków unijnych, pozostała część – z budżetu państwa.

Źródło: polskieradio24.pl. Zdjęcie lustracyjne – fot. archiwum.

16 listopada 2023