Bezrobotność, News

Opinia eksperta. Wszyscy bezrobotni powinni otrzymywać zasiłek w wysokości 1400 zł

Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w rozmowie z biznes.newseria.pl stwierdził, że każdy bezrobotny powinien otrzymywać 1400 zł zasiłku w ramach tzw. daniny solidarnościowej. Prezentujemy najważniejsze fragmenty tej wypowiedzi.

Każdy bezrobotny powinien otrzymywać 1400 zł zasiłku w ramach tzw. daniny solidarnościowej. Tarcza antykryzysowa nie wprowadziła dla bezrobotnych żadnych rozwiązań. Stąd postulat, żeby bardzo wzmocnić tę drugą nogę – popytową, która nie istnieje w tarczy antykryzysowej, czyli zapewnić transfery środków pieniężnych bezpośrednio do portfeli obywateli będących w największej potrzebie, czyli tych, którzy utracą pracę. Wprowadzenie zasiłku byłoby impulsem dla gospodarki.

Tracący prace mogą zostać bez środków do życia, zwłaszcza że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przy spełnieniu kilku warunków. Może być wypłacany przez 6–12 miesięcy. W sytuacji, w której bez pracy może znaleźć się kilka milionów Polaków, takie środki będą niewystarczające nie tylko dla konsumentów, ale i całej gospodarki, bo zdecydowanie spadnie konsumpcja wewnętrzna.

W związku z tym zasadnym jest wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej, czyli szeroko dostępnego zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 1400 zł netto. Dochód solidarnościowy miałby być zwolniony z podatku dochodowego, a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywałby budżet państwa. Kwota 1400 zł netto miałaby pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a przy założeniu, że taki zasiłek otrzymałoby 3 mln osób przez rok, jego koszt szacuje się na ok. 60 mld zł.

źródło: Gazeta.pl

28 kwietnia 2020