Niepełnosprawność

Olsztyn. Jubileusz sejmiku osób niepełnosprawnych

Dążą do poprawy jakości życia niepełnosprawnych i robią to już od trzydziestu lat. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych obchodzi swój jubileusz. Z tej okazji 15 września odbyła się uroczystość, podczas której podsumowano działalność sejmiku przez te wszystkie lata.

Urszula Dudko z Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, współzałożycielka sejmiku wspominała, że po połączeniu się organizacji, zrzeszających niepełnosprawnych okazało się, że razem mogą więcej zdziałać. Sztandarowe projekty sejmiku to: centrum informacyjno-poradnicze, asystentury czy projekt dotyczący opieki wytchnieniowej. Wskazał je prezes Andrzej Karski, sekretarz sejmiku Andrzej Jurkian podkreślił natomiast, że podstawowym celem jest pomoc w podejmowaniu pracy przez niepełnosprawnych.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych istnieje od 1993 roku i jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanym i działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Od 2005 roku jest również organizacją pożytku publicznego. W skład sejmiku mogą wchodzić organizacje pozarządowe o osobowości prawnej, statutowo zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.

Andrzej Karski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie:
– Jesteśmy reprezentantami środowiska osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy poradnictwo prawne i psychologiczne. Wzmacniamy aktywność osób niepełnosprawnych. Mamy placówkę Centrum Aktywności, mamy opiekę wytchnieniową. Organizujemy szereg festynów – na olsztyńskim Starym Mieście czy na stadionie leśnym. Organizowaliśmy uroczystości poświęcone osadnikom, którzy przybyli tutaj w 1945 czy 1946 roku. Najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej osób z niepełnosprawnościami żyło w społeczności, a nie poza nią.

Źródło: radioolsztyn.pl i olsztyn24.com. Zdjęcie: olsztyn 24.com.

17 września 2023