Nowy oddział Centrum Praw Kobiet w Krakowie
News, Przemoc domowa

Nowy oddział Centrum Praw Kobiet w Krakowie

 

13 marca 2020 r. fundacja Centrum Praw Kobiet oficjalnie otwiera oddział w Krakowie. Będzie to szósty oddział po Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu i Żyrardowie, na prowadzenie którego fundacja otrzymała dotację z Z Zurich Foundation. Trwają rozmowy na temat otwarcia kolejnych oddziałów w Poznaniu, Toruniu i w Kielcach

Oddział w Krakowie już zaczął świadczyć pomoc kobietom pokrzywdzonym przemocą domową, ekonomiczną, fizyczną, psychiczną, seksualną. Klientki mogą otrzymać wsparcie prawne i psychologiczne, a także skorzystać z asysty sądowej. Będą również organizowane szkolenia i warsztaty w ramach Akademii Mocy Kobiet – programu bezpłatnych zajęć dla kobiet, które chcą wzmocnić i utrwalić swoją niezależność.

Działalność Centrum Praw Kobiet to zawsze również edukacja, popularyzacja wiedzy i wiele różnych działań na rzecz zmiany świadomości nt. przemocy wobec kobiet, dyskryminacji i równouprawnienia płci.

Adres oddziału:

Centrum Praw Kobiet oddział w Krakowie
ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków
kom. 780-079-988, e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl

źródło: wyborcza,pl

8 marca 2020