News, Wykluczenie cyfrowe

Polska cyfrowa. Jest postęp ale potrzeba jeszcze dużo pracy

Polska stanie się krajem cyfrowym, kiedy usługi cyfrowe zostaną zrównane z papierowymi – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Transformacja cyfrowa jest robiona po to, aby było łatwiej, szybciej i taniej.

Jednak, pomimo że całościowy proces cyfryzacji wymaga jeszcze dużo pracy to warto odnotować znaczny postęp naszego kraju – wtórowali w dyskusji zgromadzeni goście, uczestnicy debaty zorganizowanej w ramach konferencji Państwo 2.0.

Jednym z uczestników debaty był Przemysław Koch z Ministerstwa Finansów. Zwrócił on uwagę na wykluczenie cyfrowe. Jest to niezwykle ważny problem, i konieczna jest walka z tym zjawiskiem. Jako przykład walki wykluczeniem cyfrowym podał fakt, że już teraz ministerstwo wprowadza rozwiązania, które są w 100 procentach cyfrowe. Rozwiązania te stanowią usługi, które można złożyć tylko i wyłącznie cyfrowo. Resort chce tym samym stopniowo odchodzić „od papieru”. Wspomniał również, że przed administracją publiczną jest jeszcze długa droga, zwłaszcza dla resortu finansów. Zapytany czy administracja potrzebuje innowacji, odpowiedział z całą stanowczością, że tak. W jego opinii obywatele oczekują od administracji, że usługi będą łatwe, przejrzyste i transparentne oraz że to właśnie administracja wykona większość czynności w sprawach formalnych. – Potrzebujemy innowacji, które będą polegać na danych, aby wyręczyć obywatela z działań administracyjnych – stwierdził. W jego opinii technologia jest środkiem do osiągnięcia celów – zmniejszania szarej strefy, uszczelniania VAT i upraszczania administracji.

źródło: CyberDefence 24

7 marca 2020