Tag:dyskryminacja

Gorsza pozycja kobiet na rynku pracy 
Aktualia

Gorsza pozycja kobiet na rynku pracy 

W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja. Główną tego przyczyną są obowiązki rodzinne, stanowiące 32% wszystkich przyczyn bierności zawodowej kobiet, które dla mężczyzn stanowią tylko 3% – wynika z raportu „Kobiety, rynek pracy…

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
News

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Dyskryminacja jest niesprawiedliwym traktowaniem ze względu na cechy takie jak niepełnosprawność, orientacja seksualna, wiek, religia, status społeczno-ekonomiczny, narodowość czy pochodzenie etniczne. W większości przypadków są to cechy, na które osoba dyskryminowana nie ma wpływu. W artykule skupię się na dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, która dotyka młode osoby z niepełnosprawnościami.  Czym jest ableizm?   Dyskryminację osób…

Polska w europejskim ogonie pod względem ochrony prawnej osób LGBT+
News

Polska w europejskim ogonie pod względem ochrony prawnej osób LGBT+

W Polsce ponad połowa osób ze społeczności LGBT+ doświadczyła przestępstwa z nienawiści na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, ale tylko 2,5 proc. takich przypadków jest zgłaszanych policji – wynika z danych Kampanii Przeciwko Homofobii.  Eksperci wskazują, że to nie tylko efekt polityki i homofobicznych działań w przestrzeni publicznej, ale również braków w obecnie obowiązujących…

Ponad połowa Europejczyków uważa, że dyskryminacja rasowa lub etniczna jest problemem powszechnym
News, Wykluczenie społeczne

Ponad połowa Europejczyków uważa, że dyskryminacja rasowa lub etniczna jest problemem powszechnym

Badanie Eurobarometru z 2019 r. wykazało, że zdaniem ponad połowy Europejczyków dyskryminacja na tle rasowym lub etnicznym jest w ich krajach powszechnym problemem. Między poszczególnymi państwami członkowskimi istnieją jednak znaczne różnice w tej kwestii – podało Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS). W raporcie poświęconym polityce UE w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej i etnicznej podkreślono, że…

Niepełnosprawność

5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych. Głównym celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia.  Nie istnieje jedna, powszechnie…

Raport holenderskiego MSW. Polacy jak ludzie drugiej kategorii 
Imigranci

Raport holenderskiego MSW. Polacy jak ludzie drugiej kategorii 

Polacy w Holandii nie mają łatwego życia. Za sprawą raportu tamtejszego resortu spraw wewnętrznych na jaw wyszły poważne naruszenia, z którymi imigranci muszą zmagać się na co dzień. Polacy są dyskryminowani w trakcie wynajmowania mieszkań, a czasami muszą nawet płacić dodatkowo, aby w ogóle zdobyć lokum. Holenderskie MSW nie godzi się na takie praktyki. Polacy…

Akcja Kapibara
News

Akcja Kapibara

Jesteśmy grupą licealistów uczęszczających do V LO im. A. Witkowskiego i II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Tworzymy projekt społeczny o nazwie ,,Akcja Kapibara”. Jego celem celem jest pogłębienie wiedzy i obalenie niektórych stereotypów panujących w naszym społeczeństwie. Walczymy z dyskryminacją i nietolerancją wobec różnych grup społecznych. Wierzymy, że każdy człowiek powinien…

Nowy oddział Centrum Praw Kobiet w Krakowie
News, Przemoc domowa

Nowy oddział Centrum Praw Kobiet w Krakowie

  13 marca 2020 r. fundacja Centrum Praw Kobiet oficjalnie otwiera oddział w Krakowie. Będzie to szósty oddział po Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu i Żyrardowie, na prowadzenie którego fundacja otrzymała dotację z Z Zurich Foundation. Trwają rozmowy na temat otwarcia kolejnych oddziałów w Poznaniu, Toruniu i w Kielcach Oddział w Krakowie już zaczął świadczyć pomoc…