Nie czekaj na pas. Poznańska kampania przeciwko przemocy domowej
News, Przemoc domowa

Nie czekaj na pas. Poznańska kampania przeciwko przemocy domowej

„Nie czekaj na pas” – to hasło kampanii społecznej realizowanej przez Urząd Miasta Poznania przeciwko przemocy domowej. Kampania ma na celu m.in. informowanie o tym, jakie zachowania są absolutnie niedopuszczalne i gdzie można uzyskać pomoc.

Akcja ma charakter informacyjno-edukacyjny. Ma także zachęcić osoby doznające przemocy do reakcji, wyrwania się z trudnej sytuacji. Na plakatach promujących kampanię widnieje m.in. postać karcianego jokera i hasło „Nie czekaj na pas, Obraz ten nawiązuje do sposobu postępowania osoby stosującej przemoc domową. Ktoś taki nie powie “pas”, nie podda się. Będzie manipulować i używać sztuczek – tak, aby wywołać u swojej ofiary poczucie winy, dostać kolejną szansę, której najprawdopodobniej nie wykorzysta i powróci do swojego procederu.

Pierwsze plakaty pojawiły się już w pojazdach komunikacji publicznej i citylightach. W ślad za plakatami eksponowanymi w tramwajach autobusach i na przystankach, do poznańskich instytucji, takich jak Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Poznańskiego Centrum Świadczeń i Centrum Informacji Miejskiej trafiają materiały edukacyjne w postaci ulotek.

Miejska akcja, oprócz celu informacyjno-edukacyjnego, ma też zachęcić osoby doznające przemocy do reakcji, wyrwania się z trudnej sytuacji. Informacje na temat instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej oraz wiele innych cennych wiadomości można znaleźć na specjalnym portalu Poznań przeciw przemocy (www.poznan.pl/przemoc). W jednym miejscu zamieszczono wszystkie potrzebne informacje – skierowane przede wszystkim do osób doznających krzywdy, ale też świadków takich sytuacji i osób stosujących przemoc, chcących zmienić swoje postępowanie.

Aby zabezpieczyć osoby przebywające w Poznaniu, a nie mówiące po polsku, instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych, zawarte na stronie, dostępne są również w języku angielskim. Dodatkowo materiał ten przetłumaczony jest na ukraiński, by najliczniej przebywający w Poznaniu obcokrajowcy mogli liczyć na wsparcie także w sytuacji bariery językowej.

źródło: Internet

14 czerwca 2020