Niepełnosprawność

Nawigacja wewnątrzbudynkowa prowadzi niepełnosprawnych studentów do celu

Dedykowane materiały edukacyjne, udogodnienia na zajęciach czy też wsparcie władz uczelni to tylko niektóre z pomocy na jakie mogą liczyć studenci z niepełnosprawnościami, na polskich szkołach wyższych. Do tego grona zalicza się także nawigacja wewnątrzbudynkowa, która ułatwia poruszanie się po obiektach uczelni. Nowoczesne rozwiązania technologiczne realnie wpływają na dobrostan oraz dostępność edukacji dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Poprawa dostępności do edukacji to ważny aspekt w procesie edukacyjnym osób z niepełnosprawnościami. Studenci ze specjalnymi potrzebami mogą korzystać na swoich uczelniach z wielu pomocy m.in.: specjalne materiały, pomoc dedykowanych osób, działy wspierające niepełnosprawnych itp. Jednym z kluczowych elementów jest możliwość poruszania się po budynkach swoich szkół. W tym przypadku z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania technologiczne, a wraz z nimi nawigacja wewnątrzbudynkowa.

Nowoczesny system wsparcia

Nawigacja wewnątrzbudynkowa dla osób z niepełnosprawnościami to ważny aspekt, który może znacząco poprawić jakość ich życia, umożliwiając im swobodne poruszanie się w różnych miejscach. Istnieje wiele technologii i rozwiązań, które mogą być zastosowane w celu ułatwienia nawigacji wewnątrz budynków dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jedną z nich jest ta tworzona przez nas, oparta o beacony 

tłumaczy Tomasz Urban, właściciel T2T System.

Nawigacja wewnątrzbudynkowa to zaawansowany a jednocześnie intuicyjny system, który prowadzi użytkownika do konkretnego miejsca, a następnie wybiera najlepszą drogę powrotną. Optymalizuję trasę, przesyła komunikaty o wszelkich zmianach, zagrożeniach i niedogodnościach, posiada tryb ewakuacyjny oraz umożliwia użytkownikowi skanowanie kodów QR i odbieranie przypisanych komunikatów.

Nawigacja wewnątrzbudynkowa przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych m.in. z wadą wzroku, ruchu, słuchu, mowy. System jest dedykowany osobom, które mają problemy z orientacją w przestrzeni czy też budynku (np. turyści, obcokrajowcy, sporadycznie odwiedzający dany obiekt) 

opowiada T. Urban.

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System (ang. Indoor Navigation) to technologia pozwalająca na określenie i monitorowanie położenia wewnątrz budynków lub kompleksów budynków, gdzie tradycyjne systemy nawigacyjne oparte na sygnałach GPS są nieskuteczne lub niedokładne bądź w przypadku osób z niepełnosprawnościami nie dostosowane.

O ile nawigacja GPS działa dobrze na otwartej przestrzeni, traci swoją skuteczność, gdy próbujemy jej używać wewnątrz budynków, gdzie sygnały satelitarne mają trudności z przenikaniem przez struktury budowlane.

System nawigacji wewnątrzbudynkowej działa w oparciu o beacony, bezprzewodowe urządzenia informacji wewnątrzbudynkowej. Generuje stosowne komunikaty tekstowe, które w sposób automatyczny zostają zamienione na komunikaty głosowe z wykorzystaniem syntezatora mowy (w różnych językach) w momencie, gdy urządzenie znajdzie się w pobliżu beacona. Tym samym aplikacja prowadzi użytkownika do miejsca docelowego wzdłuż optymalnej ścieżki wyznaczonej w danym budynku/kondygnacji.

* * *

T2T System wspiera przedsiębiorstwa i instytucje w wykorzystaniu technologii informacyjnej. Tworzy i wdraża oprogramowanie, administruje systemami, serwerami i sieciami, świadczy usługi outsourcingu IT. Firma powstała z pasji do informatyki, dziś skupia specjalistów z różnych dziedzin programowania i administracji IT.

***

Źródło informacji i zdjęcia: Adventure Media

4 grudnia 2023