Bez kategorii

Lublin. Bezpłatne wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Miasto Lublin, podobnie jak w ubiegłych latach podjęło działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W tym roku od kwietnia do listopada wybrane podmioty będą realizowały zadania w zakresie poradnictwa i psychoterapii.

Działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie są bezpłatne i obejmują m.in. Naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przemocą w rodzinie, nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami czy poprawę relacji z rodziną i otoczeniem.

W tym roku od kwietnia do listopada pomoc będzie realizowana w następujących placówkach:

  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a,
  • Stowarzyszenie „Kontakt” z siedzibą w Lublinie przy ul. Skierki 12,
  • Towarzystwo „Nowa Kuźnia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Jana Samsonowicza 25,
  • Stowarzyszenie „RYSA” z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23,
  • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5.

Każda osoba, która będzie miała taką potrzebę, będzie mogła skorzystać z psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz indywidualnego poradnictwa prawnego dla ofiar przemocy w rodzinie. W poprzedniej edycji z pomocy skorzystało 342 osoby.

źródło: Radio Eska

19 kwietnia 2021