Niepełnosprawność

Łazy. 21. Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Hasłem tegorocznej edycji jest „Zieleń mam w sercu i kwiaty w nim kwitną…”. W warsztatach udział biorą uczestnicy i podopieczni: warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z dziesięciu województw.

Jak podkreśliła Izabela Stec, przewodnicząca koszalińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowym elementem nie tylko w procesie ich rehabilitacji, a także integracji ze społeczeństwem:

Przyjeżdżają tutaj z własnym bagażem doświadczeń, ale my również co roku oferujemy coś nowego, aby inni mogli się od nas uczyć. Jest to obopólna korzyść, która przynosi nam wiele satysfakcji, nowych umiejętności i nowych przyjaźni.

W Łazach osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, między innymi: malarskich, fotograficznych, rękodzielniczych czy tanecznych.

Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach, które właśnie się rozpoczęły, potrwają do 15 września. Ich organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie koło w Koszalinie.

Źródło: prk24pl. Zdjęcie – fot. PSONI Koło w Koszalinie Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2.

13 września 2023