Video

Konfrontacja z przemocą domową tematem konferencji w Wyższej Szkole Kaszubsko-Pomorskiej

W środę 11. października, w Wyższej Szkole Kaszubsko-Pomorskiej, odbyła się konferencja, która zgromadziła specjalistów, badaczy oraz praktyków z różnych dziedzin, aby zgłębić problem przemocy domowej. Pod egidą „Przemoc domowa – problem społeczny?” uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami, wiedzą oraz praktykami, które mogą pomóc w walce z tym poważnym problemem społecznym.

Konferencja została zorganizowana z myślą o analizie mechanizmów reagowania na przemoc w rodzinie, przedstawieniu instrumentów przeciwdziałania, a także omówieniu działań edukacyjno-korekcyjnych. Uczestnicy dyskutowali o innowacyjnych podejściach, które mogą być wykorzystane do zapobiegania przemocy, wsparcia ofiar i ich rodzin oraz prowadzenia działań edukacyjnych zmierzających do eliminowania tego rodzaju zachowań.

Źródło: expresskaszebe.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

12 października 2023