Niepełnosprawność

Katowice. Niezwykła wystawa na Uniwersytecie Śląskim

Do końca marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach można oglądać wystawę fotografii autorstwa Agnieszki Majnusz pt.: „ŚWIAT KOBIET – SPOTKANIA Z SAMĄ SOBĄ”. Prezentowane zdjęcia pokazują, że niepełnosprawność nie jest dominującą cechą człowieka, a kobiety są piękne i chcą przedstawić swoją indywidualność innym ludziom.

Projekt ten to przede wszystkim opowieść o kobietach i ich różnorodności – mówi autorka wystawy. Bohaterki wystawy, pomimo trudności, na jakie napotykają, realizują swoje pasje, marzenia, pracują, studiują, zakładają rodziny, posiadają dzieci, chcą żyć normalnie, nie koncentrując się na swojej niepełnosprawności.

Każda z nas, kobiet jest inna, choć pod pewnymi względami wszystkie jesteśmy takie same. W każdej z kobiet tkwi siła, chęć podejmowania nowych wyzwań i pragnienie sprawczości. Jednakże często mieszają się one z lękiem, poczuciem bezsilności czy zwątpieniem we własne możliwości. Same często czujemy się kruche, jednak w grupie, która nas wspiera, tkwi siła i moc dodawania nam skrzydeł – mówi Agnieszka Majnusz.

Między innymi właśnie po to powstała nieformalna grupa kobiet „Sensorycznie wrażliwe”. Wzajemnie się wspierają oraz przez swoje działania pokazują innym kobietom, że choć tak inne, to jednak są do siebie bardzo podobne. Grupę tą tworzą kobiety z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz kobiety je wspierające. Organizują one zajęcia i aktywności wzmacniające i wspierające kobiety.

W trakcie projektu, który grupa realizowała w 2022 roku, kobiety zostały zaproszone do udziału w sesjach fotograficznych. Sesje te miały być jednocześnie zaproszeniem do wejścia w proces przyjrzenia się sobie – tego jak każda z nich postrzega samą siebie oraz zadania sobie pytań, dotyczących tego kim jest i jaki wizerunek siebie chciałaby przekazać szerszej publiczności.

Wystawę fotografii autorstwa Agnieszki Majnusz pt.: „ŚWIAT KOBIET – SPOTKANIA Z SAMĄ SOBĄ” można oglądać do końca marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Źródło: oprac. za infokatowice.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

14 marca 2023