Przemoc domowa

Kalisz. To może być rekordowy rok pod względem przemocy domowej

Tylko do połowy roku 2021 pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu rozpoczęli 151 procedur założenia niebieskiej karty. W całym 2019 roku w sumie odnotowano 186 procedur, a w 2020 – 172 procedury.

Jeżeli tegoroczne tempo wzrostu liczby przypadków przemocy domowej będzie się utrzymywać, to może się ona zatrzymać na poziomie 300 procedur.

– Ten rok jest rokiem rekordowym. Nie wiem, czy sytuacja się uspokoi, ale wygląda na to, że przemoc, która była “przykryta” w 2020 roku przez pandemię, bardziej się teraz objawiła” – poinformowała Izabela Abkowicz, kierownik działu interwencji kryzysowej w MOPS w Kaliszu.

Dotychczas ofiarami najczęściej były głównie kobiety z dziećmi. W 2021 roku pracownicy MOPS w Kaliszu odnotowali rekordową liczbę przypadków przemocy tylko przeciwko dzieciom – mowa o 46 osobach.

„Dochodzi do przemocy fizycznej. Jest to podstawowa forma przemocy, ale dochodzi też do psychicznej przemocy. Muszę tutaj podkreślić, że prowadzonych jest też kilka procedur niebieskiej karty, w których jest podejrzenie popełnienia przemocy seksualnej. Są przypadki przemocy ekonomicznej oraz zaniedbania, które zaliczamy do psychicznych” – dodała Izabela Abkowicz.

Pomocy można szukać u kaliskich policjantów, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, u szkolnego pedagoga, nauczyciela lub dyrektora placówki edukacyjnej, a nawet u swojego lekarza rodzinnego. O sprawdzenie, czy w danej rodzinie nie dochodzi do przemocy, mogą prosić także rodzina oraz sąsiedzi. Pracownicy MOPS-u podkreślają – najważniejsze jest, aby ofiary odważyły się o tę pomoc poprosić.

Źródło: oprac. za Radiem Centrum. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

13 października 2021